Om Thyboernes Aftenskole

Formålet med Thyboernes Aftenskole er, at udbyde undervisning og foredrag, som kan medvirke til udvikling af samfundet i Thy.

Det være sig som egentlige kurser omkring husholdning, kurser i håndarbejds- og håndværkslignende færdigheder, samt bevægelse og motion.

Hertil er der i de senere år kommet et antal kurser omkring de teknikker og udviklingstendenser, der er afledt af samfundets udvikling. Herunder fx. kurser i digital fotografering, digital billedbehandling og lignende.

Endelig gennemfører vi hvert år et eller flere foredrag, om vidt forskellige emner.


Vor historie ganske kort
Skolen er en selvejende institution, der blev stiftet i 1968. Bag stiftelsen stod de kvindelige afdelinger i  "Dansk Familielandbrug" og "Landboforeningen Nordthy". Inden stiftelsen var der gået nogle år, hvor landbrugsorganisationernes  konsulenter tog ud til landbofamilier og rådgav omkring daglig husførelse med videre.

Denne konsulentvirksomhed udviklede sig til, at man i stedet samlede landhusmødrene til aftenkurser på de lokale skoler, og dette gav så starten til den aftenskole, som nu er en af Thy's største.

De første år, hed skolen "Nordthys husholdnings- og husmandsforenings aftenskole", indtil den i 1973 fik sit nuværende navn.