Tilmelding og betaling

Tilmelding til vore kurser er bindende.

 

Tilmelding:
Mail til info@thy-aftenskole.dk eller besked til skoleleder Hanne Lindhardt tlf. 22664588 
Husk at anføre kursus nummer, navn, adresse, mailadresse, tlf.nr. og fødselsdato

 

Betaling:
Senest 14 dage før kursusstart til Sparekassen Thy, Reg 9129, konto 0002341875 eller
Mobilepay 19258. Husk ved indbetaling, at anføre kursus nummer og navn

Rykkergebyr: kr. 50,00.

 
Såfremt et kursus må aflyses, vil beløbet blive tilbagebetalt snarest muligt efter aflysningen.


Framelding:
Annullering af en tilmelding skal ske senest 14 dage før kursets start.
Kursusgebyr refunderes herefter kun, såfremt der er kursister på venteliste, der kan overtage pladsen.


For få deltagere på holdet:

Priserne på de enkelte hold, er beregnet ud fra et bestemt antal deltagere. På hold med for få deltagere aftaler vi med de tilmeldte kursister, om vi skal hæve deltagerbetalingen, eller reducere timeantallet. Dette gør det muligt at gennemføre undervisningen med færre deltagere på holdet, og dermed undgå aflysning af kurset.

Er du tilmeldt til flere moduler med rabat, og det ene modul må aflyses, returneres differencen mellem det indbetalte beløb og normalprisen på det gennemførte modul.