Navigation og sikkerhed til søs

Navigation og sikkerhed til søs - med mulighed for duelighedsbevis, der giver ret til at føre skibe op til 15 meter, samt speedbåd.

Et grundkursus i teori og praktik, sikkerhed og navigation til søs. Kurset omfatter bl.a. søvejsregler, søkort, kompas, farvandsafmærkning, kurssætning, stedbestemmelse, instrumenter, brandteori, grundlæggende sømandskab, samt praktisk sejlads med motor/sejlbåd,

Kurset kan afsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen, hvor censor er bemyndiget af Søfartsstyrelsen.

Der må påregnes udgifter til bøger, søkort samt evt. prøvegebyr.

Kursus nr. E2257
Mandage kl. 19.00 - 21.35
Start den 24. oktober 2022
I alt 20 x 3 lektioner (8 aftener i 2022, resten i 2023)
Pris: 2.350 kr.
Sted: Sjørring Skole

Underviser: Hans P. Kokholm

Tilmelding:
Mail til info@thy-aftenskole.dk
Opkald eller besked til skoleleder Hanne Lindhardt tlf. 22664588
Oplys navn, adresse, tlf.nr., fødselsdato, mailadresse samt kursus nr.